Tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

21/04/2022
In trang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần phim ASEAN năm 2022 tại Việt Nam.

Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN; đồng thời hướng đến kết nối văn hóa và góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, ổn định và năng động.

Phim của các nước trong khối ASEAN
Phim của các nước trong khối ASEAN

Bên cạnh đó, Tuần phim ASEAN 2022 giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN. Những bộ phim được chọn thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, không có các chủ đề nhạy cảm về chính trị, chủ quyền, quốc phòng – an ninh, tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Các phim được chọn trình chiếu trong Tuần phim ASEAN 2022 sẽ được chiếu 1 lần tại mỗi thành phố nơi tổ chức tuần phim bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả. Hoạt động chiếu phim được yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Theo dự kiến, Tuần phim sẽ kéo dài trong 6 ngày của quý II, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Rạp Lê Độ (Đà Nẵng) và các rạp chiếu phim tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan