Tin mới nhất

Đề xuất đối tượng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phù hợp hơn
Đề xuất đối tượng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước phù hợp hơn
Sáng 28/11 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về Văn học, nghệ thuật (Nghị định 90); Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP (Nghị định 133) khu vực phía Bắc.

Tin tức chung