Tin mới nhất

Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam như thế nào?
Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam như thế nào?
Đầu năm 2023, điện ảnh Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ hoạt động với hành lang pháp lý có nhiều điểm mới. Nói cụ thể hơn, Luật Điện ảnh (sửa đổi) năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1.1.2023 sẽ đem đến cơ hội mới cho sự phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Tin tức chung