Thông báo số 1 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

13/07/2023

Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030)”

23/06/2023

Đề án Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

19/07/2022

Mẫu đăng ký Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

19/07/2022

THÔNG BÁO SỐ 1 LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI VI

19/07/2022

mẫu đăng ký tet

28/06/2021

Mẫu đăng ký liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21

28/11/2020