Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024

30/01/2024
In trang
Ngày 23/01/2024, Cục Điện ảnh đã có Văn bản số 73/ĐA-PBP gửi Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 11/01/2024 giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với phối hợp với Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty TNHH HDA Phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày 03 đến ngày 16/02/2024.

Bộ phim "Thầu chín ở Xiêm"do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu tại Đợt phim

Các phim trình chiếu bao gồm: Phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất; Phim tài liệu “Hà Nội, Thủ đô văn hiến” do Công ty TNHH HDA Phim sản xuất; “Đường đến WTO” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim hoạt hình “Khoảng trời mơ ước” và “Đinh Tiên Hoàng đế” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Bên cạnh đó, các đơn vị Điện ảnh có trách nhiệm tiếp tục khai thác lại những chương trình phim có nội dung ph hợp do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây để tiếp tục chiếu phim phục vụ khán giả.

Toàn văn Thông báo số 73/ĐA-PBP

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan