THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” CỤC ĐIỆN ẢNH

12/07/2021
In trang

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ IX năm 2019. (nguồn internet)

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” Cục Điện ảnh (sau đây gọi là Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 96/QĐ-ĐA ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Cục Điện ảnh bao gồm 05 thành viên; Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tiến sĩ Nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.  

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng đã tổ chức họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”.

Số lượng người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” năm 2021 là: 04 người.

Số lượng người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”: không có.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của từng cá nhân, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” căn cứ theo quy định tại Nghị định 40/2021/NĐ-CP.

Kết quả, có 02 cá nhân đủ điều kiện đạt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú:

          1. Ông Nguyễn Đình Cảnh: Sinh năm 1966. Chức vụ, nơi công tác: Phó Chánh Văn phòng Hội Điện ảnh, Trưởng phòng kỹ thuật Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam.

          2. Bà Trần Phương Thảo: Sinh năm 1957. Chức vụ, nơi công tác: Họa sĩ phục trang, Công ty CP Đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam (hiện đã nghỉ hưu).

          Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” Cục Điện ảnh trân trọng thông báo./.

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan