Sắp diễn ra Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028

12/08/2023
In trang
Vào ngày 14/8/2023, Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ long trọng diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Số 8, đường Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Đại hội lần này có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức thành công có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ tới.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan