Liên hoan Quốc tế phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 5

11/05/2022
In trang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2022 về việc tổ chức Liên hoan Quốc tế phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 5.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức Liên hoan Quốc tế phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 5 từ ngày 19 - 23/3/2022 tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các bộ phim được chiếu tại Liên hoan gồm: Cậu bé Ahmed (Luc Dardenne và Jean – Pierre Dardenne); Tình cá (Oliver Babinet); Bản năng người mẹ (Oliver Masset – Depasse); Khu rừng của bố (Vero Cratzborn); Đời nhạt (Emmanuel Marre và Julie Lecoustre).

Liên hoan quốc tế Phim tình yêu Wallonie - Bruxelles góp phần quảng bá những nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Minh Ước

{{ error.name }}
{{ error.email }}
{{ error.phone }}
{{ error.content }}

Tin tức liên quan