Tin mới nhất

Thông báo số 3 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII
Thông báo số 3 - Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII
Ngày 19/9/2023, Cục Điện ảnh đã ban hành Thông báo số 3 về tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2023.

Sự kiện hoạt động