Bookmark
In bài viết
22/01/2021 09:11
Hiện nay, quy định tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng phim và phát trong khung từ 20 - 22 giờ. Tuy nhiên, tỷ lệ này quá cao so với đài truyền hình địa phương do kinh phí sản xuất phim hạn hẹp, trong khi sản xuất 1 phim Việt hấp dẫn, thu hút được nhiều khán giả và quảng cáo đòi hỏi kinh phí cao...

Chiều 19.1, Đoàn Khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc thi hành Luật Điện ảnh đã làm viêc với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 2.1.2020 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội là đài phát thanh truyền hình duy nhất thuộc UBND thành phố Hà Nội sau sắp xếp. Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về phát thanh và truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, thực hiện rà soát các chương trình tuyên truyền phát sóng trên Đài.

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn, đối với các website cung cấp dịch vụ xem phim có máy chủ đặt tại nước ngoài, Sở thực hiện rà soát, phát hiện, trao đổi, phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ thông tin và Truyền thông, đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ internet triển khai các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc các website cung cấp phim vi phạm bản quyền (phimmoi, dongphim, phimbathu…).

Đối với các trang Thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội trong nước đã được cấp phép trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện rà soát, phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động và thực hiện xử lý theo quy định với các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đối chiếu văn bản pháp luật liên quan hiện hành, chưa có quy định cụ thể đến phương thức phổ biến phim trên internet...

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Đặng Vũ Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Còn theo báo cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, từ nhiều năm nay, Đài không tổ chức sản xuất phim Việt Nam do thiếu nguồn kinh phí; phim truyền hình nước ngoài được phát trên sóng của Đài đều dựa trên sự hợp tác với các công ty quảng cáo hoặc các công ty truyền thông có bản quyền phim nước ngoài. Tỷ lệ chiếu phim Việt Nam so với phim nước ngoài trên 2 kênh truyền hình H1 và H2 khoảng 20%. Thời gian phát sóng phim Việt Nam là từ 7 - 8 giờ hàng ngày; phim nước ngoài phát sóng vào khung giờ buổi trưa từ 12 giờ - 14 giờ, khung buổi tối từ 20 giờ - 23 giờ...

Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho rằng: Nghị định số 54/2010/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 quy định tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng phát sóng phim và phát trong khung từ 20 giờ - 22 giờ. Thực tế, tỷ lệ này quá cao so với đài truyền hình địa phương do kinh phí sản xuất phim hạn hẹp. Yêu cầu phát sóng vào khung giờ vàng (20 - 22 giờ) gây khó khăn cho việc sắp xếp các chương trình khác của Đài để thu hút khán giả và tăng doanh thu. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đề nghị Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh nên quan tâm đến các đài truyền hình địa phương để hỗ trợ những phim có kịch bản tốt, xây dựng thành phim truyền hình chất lượng phục vụ khán giả.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát quan tâm tới sự phối hợp giữa ngành Văn hóa với ngành Thông tin - truyền thông về quản lý phim trên internet, nhấn mạnh quá trình xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành này, xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Việc đặt hàng sản xuất tác phẩm điện ảnh, thời gian và thời lượng phát sóng cho phim Việt trên truyền hình... cũng được quan tâm thảo luận. Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước, các thành viên Đoàn khảo sát mong muốn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tăng tỷ lệ phát sóng phim Việt, có nhiều phim đạt chất lượng cao. Vấn đề này cần được quan tâm nghiên cứu, tìm ra giải pháp trong thời gian tới.

 Duy Vũ tổng hợp

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác