Vi En
Bookmark
In bài viết
20/04/2018 09:28
Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2018, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần phim Truyện I, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2018.

Cảnh trong phim Giấc mơ thổ cẩm

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim: Phim truyện “Mẹ ơi con đã về” do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất, “Giấc mơ thổ cẩm” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất; Phim tài liệu “Một đất mẹ cho tất cả” (02 tập), “Dáng đứng Việt Nam” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, “Thời trẻ trung sôi nổi” do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; Băng hình miền núi số chuyên đề “Giữ vững an ninh trật tự và an toàn đời sống xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất.
Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in ấn để chiếu tại rạp và chiếu lưu động các phim truyện “Mẹ ơi con đã về”, “Giấc mơ thổ cẩm”, phim tài liệu “Một đất mẹ cho tất cả” (02 tập), “Dáng đứng Việt Nam”, “Thời trẻ trung sôi nổi” và băng hình miền núi bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

Cảnh trong phim Những người viết huyền thoại

Trong đợt phim, Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố tiếp tục khai thác lại những chương trình phim do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây như phim truyện “Phép màu tình yêu”, “Cao hơn bầu trời”, “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”…; phim tài liệu “Những ngày đêm không thể nào quên”, “Ta còn gửi lửa trong than”, “Tầng sâu bình yên”, “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”

VP

 

 

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác