Vi En
Bookmark
In bài viết
22/08/2019 04:07

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2019. Đây là hoạt động định kỳ của Điện ảnh Việt Nam nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo; vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật trong thời gian từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX, 2017 đến Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, 2019. Liên hoan Phim còn nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác, sản xuất và phổ biến tác phẩm điện ảnh, tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao thị hiếu điện ảnh của công chúng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI là sự kiện văn hóa quốc gia năm 2019; khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Điện ảnh Việt Nam qua 21 kỳ Liên hoan Phim.
Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phê duyệt Điều lệ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI, Cục Điện ảnh - Ban Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI thông báo như sau:
1. Tiêu chí của Liên hoan Phim
- Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc; nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn; nghệ thuật thể hiện mới, sáng tạo.
- Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc,
 nhân văn, sáng tạo và hội nhập”

2. Đối tượng tham dự Liên hoan Phim
Tất cả các cơ sở điện ảnh trong nước có sản xuất phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình có chất liệu phim kỹ thuật số (thấp nhất là định dạng HD) đều được đăng ký gửi phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI.
3. Điều kiện, thời lượng và tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim
3.1 Điều kiện
- Về thời gian sản xuất:
Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc có Quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2017 đến ngày 10/9/2019.
- Về phim:
+) Các phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI là các phim đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) cấp phép phổ biến, phim tài liệu, khoa học, hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương sản xuất được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cấp phép phổ biến hoặc có Quyết định phát sóng trên Đài Truyền hình theo quy định của Luật Điện ảnh.
+) Phim dự thi không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.
+) Phim tham dự Liên hoan Phim lần thứ XXI phải là phim chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc.
3.2 Thời lượng, tỷ lệ phim tham dự Liên hoan Phim
- Phim truyện điện ảnh: Thời lượng từ 80 phút trở lên; các phim sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 10/9/2019.
- Phim tài liệu: bộ phim hoàn chỉnh, thời lượng không quá 100 phút; tỷ lệ: 60% tổng số phim đã được sản xuất và cấp Giấy phép phổ biến phim;
- Phim khoa học: bộ phim hoàn chỉnh, thời lượng không quá 100 phút; tỷ lệ: 75% tổng số phim đã được sản xuất và cấp Giấy phép phổ biến phim;
- Phim hoạt hình: bộ phim hoàn chỉnh, thời lượng không quá 100 phút; tỷ lệ: 70% tổng số phim đã được sản xuất và cấp Giấy phép phổ biến phim.
Đối với cơ sở điện ảnh chỉ có 01 phim sản xuất ở mỗi thể loại quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này thì được đăng ký tham dự.
Đối với những đơn vị sản xuất nhiều phim khi chia tỷ lệ phim dự thi nếu vượt quá 0,5 phim trở lên thì được tính thêm 01 phim (một phim) dự thi.
    c) Tuyển chọn phim
Ban Tổ chức có trách nhiệm xem trước và tuyển chọn những phim đạt chất lượng nghệ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp Tiêu chí của Liên hoan phim để đưa vào danh sách phim dự thi.

4. Thủ tục đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim
4.1. Hồ sơ đăng ký phim dự thi Liên hoan Phim bao gồm bản in trên giấy, file văn bản và file ảnh chất lượng cao của đầy đủ 09 nội dung sau:

a) Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI (Mẫu số 1), mỗi phim lập một phiếu riêng.
b) 01 bản phim phục vụ cho Hội đồng tuyển chọn, có một trong những định dạng sau: DCP, full HD (MP4-H264), HD.
c) 01 tóm tắt nội dung hoặc ý tưởng phim không quá 10 dòng (Mẫu số 2);
d) 01 lý lịch nghệ thuật của đạo diễn, 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm gửi kèm theo (Mẫu số 3) và gửi file ảnh (có độ phân giải lớn hơn 200dpi).
đ) 10 ảnh của phim/01 phim (gửi file ảnh có độ phân giải lớn hơn 200dpi).
e) 01 trailer của phim (có độ dài khoảng 30 giây đến 01 phút)/01 phim.
g) Ít nhất 02 thiết kế poster của phim/01 phim (gửi file có độ phân giải lớn hơn 300dpi).
h) 01 clip trích diễn xuất: Nam, nữ diễn viên chính - nam, nữ diễn viên phụ (độ dài 1 phút 30 giây đến 2 phút).
i) 01 bản sao Giấy phép phổ biến phim hoặc Quyết định cho phép phát sóng theo quy định tại Mục 3.1 của Thông báo này.

4.2. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim:
a) Thời hạn cuối cùng: 15 tháng 9 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện.
b) Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim.
Ban Tổ chức chỉ chấp nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim khi phim đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục 3 của Thông báo này.
5. Gửi phim tham dự Liên hoan Phim
5.1. Điều kiện kỹ thuật của bản phim
- Bản phim gửi đăng ký tham dự Liên hoan Phim: DCP chuẩn 2K, full HD (MP4-H264), HD.
- Trường hợp phim được chọn vào các chương trình của Liên hoan Phim, Ban Tổ chức chỉ chấp nhận các định dạng chiếu ở rạp: DCP chuẩn 2K; full HD (MP4-H264).
5.2. Thời hạn nhận phim
- Thời hạn cuối cùng: 30 tháng 10 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện;
- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chấp nhận phim tham dự Liên hoan Phim.
5.3. Cước phí gửi phim
- Các cơ sở điện ảnh chịu trách nhiệm gửi bản phim và cước phí gửi phim tham dự Liên hoan Phim.
- Ban Tổ chức Liên hoan Phim chịu trách nhiệm trả phim cho các đơn vị dự thi sau khi kết thúc Liên hoan Phim tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (căn cứ theo địa chỉ mà đơn vị cung cấp).
6. Địa chỉ nhận Hồ sơ đăng ký (mẫu số 1, 2, 3) và bản phim

CỤC ĐIỆN ẢNH
 (Tiểu ban Chấm thi)
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3823 7964; Fax: (024) 3823 4997;
Email: tieubanchamthi2019@gmail.com


* Lưu ý: Ban Tổ chức Liên hoan Phim chỉ nhận Hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan Phim có đầy đủ tài liệu theo quy định tại mục 4.1 của Thông báo này.
7. Đại biểu tham dự Liên hoan Phim
7.1. Đại biểu, khách mời do Ban Tổ chức Liên hoan Phim đài thọ vé máy bay đi-về; chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian Liên hoan Phim, bao gồm:
a) Đại biểu khách mời của phim Dự thi:
- 01 phim truyện điện ảnh: 03 đại biểu, trong đó có đạo diễn và ưu tiên diễn viên nam/nữ.
- 01 phim tài liệu: 01 đại biểu.
- 01 phim khoa học: 01 đại biểu.
- 01 phim hoạt hình: 02 đại biểu, trong đó có đạo diễn.
b) Đại biểu, khách mời của phim được tuyển chọn chiếu trong “Chương trình toàn cảnh”:
-  01 phim truyện điện ảnh: 02 đại biểu, gồm đạo diễn và diễn viên.
- Đối với phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình: Đại biểu do Ban Tổ chức quyết định mời.
- Thành viên của các Ban Giám khảo, bao gồm:
    + Ban Giám khảo phim truyện (từ 07 đến 09 thành viên).
    + Ban Giám khảo phim tài liệu, khoa học (từ 05 đến 07 thành viên).
    + Ban Giám khảo phim hoạt hình (từ 05 đến 07 thành viên).
- Các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế tham dự Hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan Phim.
- Các nghệ sĩ tiêu biểu của Việt Nam tham gia buổi Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI.
7.2. Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn:
    Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.
7.3. Khách mời tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim
    Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẵn sàng gửi thư mời, tạo mọi điều kiện về thủ tục visa (nếu có), đăng ký khách sạn. Khách mời không thuộc thành phần quy định tại mục 7.1, thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
7.4. Phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tại Liên hoan Phim
Ban Tổ chức chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, khách mời tham dự các hoạt động trong Chương trình chính thức của Liên hoan Phim tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
7.5. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim
a) Địa chỉ gửi Phiếu đăng ký đại biểu (Mẫu số 4):

CỤC ĐIỆN ẢNH
(Tiểu ban Tài chính, Hậu cần, Lễ tân)
147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38452402; Fax: (024) 3823 4997;
Email: lienhoanphimvietnamletan@gmail.com


b) Thời hạn nhận bản đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim
- Thời hạn cuối cùng: 25 tháng 10 năm 2019, căn cứ dấu bưu điện;
- Sau thời hạn quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về đại biểu tham dự Liên hoan Phim của các sơ sở điện ảnh.
7.6. Trang phục của đại biểu
a) Trang phục dự Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự;
b) Trang phục dự Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc Liên hoan Phim: Trang trọng, lịch sự; khuyến khích lễ phục, trang phục truyền thống.
Ban Tổ chức sẽ tiếp tục ra thông báo số 02 về Liên hoan Phim vào thời điểm phù hợp.
Cục Điện ảnh thông báo để các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; đơn vị điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
đơn vị sản xuất phim, Đài truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chuẩn bị gửi phim, cử đại biểu tham dự Liên hoan Phim đúng thời hạn.

Các biểu mẫu DOWNLOAD tại đây:
Mẫu số 1: Phiếu đăng ký tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI
Mẫu số 2: Tóm tắt nội dung phim tham dự.
Mẫu số 3: Tóm tắt tiểu sử đạo diễn, diễn viên chính
Mẫu số 4: Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan Phim

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác