Vi En
Bookmark
In bài viết
12/02/2020 02:05
Triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Điện ảnh đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Điện ảnh.

Người dân và doanh nghiệp khi muốn nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh có thể đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa - tầng 1 Cục Điện ảnh, 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội hoặc truy cập vào trang web: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn đăng ký tài khoản và làm theo hướng dẫn.

Giao diện cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trên trang  http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn niêm yết 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Điện ảnh, bao gồm những thủ tục sau:

Người dân/doanh nghiệp sau khi đăng ký tài khoản sẽ chọn danh mục thủ tục hành chính cần xin giấy phép và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

*Đối với thủ tục số 8 và 9, người dân/doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành nộp hồ sơ trực tuyến, cần gửi bản phim trình duyệt qua đường bưu điện hoặc mang nộp trực tiếp đến Bộ phận một cửa để Bộ phận một cửa hoàn tất thủ tục và chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ chỉ được tính khi hồ sơ đủ những yêu cầu sau:

- Một bộ hồ sơ đầy đủ (theo hướng dẫn trên website http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn);

- Bản phim trình duyệt;

- Đóng đầy đủ phí, lệ phí theo quy định.

PT

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác