Vi En
Bookmark
In bài viết
26/08/2019 09:19
Phát biểu khai mạc Hội nghị- Hội thảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, Luật Điện ảnh là văn bản pháp lý quan trọng, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Các quy định pháp luật đã tạo hành lang pháp lý cho các chủ thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tạo cơ sở để phát triển Điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu Khai mạc Hội nghị- Hội thảo

Qua 12 năm thi hành Luật Điện ảnh, Điện ảnh Việt Nam đã có nhiều bước tiến bộ như: Thu hút, khuyến khích được sự tham gia của tổ chức, cá nhân từ mọi thành phần kinh tế vào các lĩnh vực của hoạt động điện ảnh; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thông qua chương trình mục tiêu phát triển điện ảnh; Chính sách tài trợ cho việc phổ biến phim phục vụ miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nông thôn, phục vụ thiếu nhi, lực lượng vũ trang nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại... Bên cạnh đó, các quy định về việc thành lập các cơ sở sản xuất phim, phát hành và phổ biến phim; việc tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim... đã đưa Điện ảnh Việt Nam vươn xa, hòa nhập vào dòng chảy điện ảnh quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội hiên tại, vấn đề hội nhập quốc tế và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộ lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu để có điều chỉnh phù hợp, qua đó hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động Điện ảnh phát huy được vai trò và ý nghĩa chiến lược của mình. Vì vậy, Bộ VHTTDL đã xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) và đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL đồng thời xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn các đại biểu cùng trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến tính khả thi của các chính sách được đề cập trong Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh, trải qua một số năm thực thi, trước sự vận động của đời sống xã hội cùng sự bùng nổ của khoa học kỹ huật, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, Luật Điện ảnh đã bộc lộ nhiều điểm lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với thực tế.

Theo bà Hà, chỉ riêng vấn đề khai thác, phổ biến phim trên môi trường mạng internet, xem phim trên các thiết bị di động cá nhân là những nội dung mới chưa được đề cập đầy đủ trong Luật Điện ảnh. Đi kèm với đó là vấn đề vi phạm bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh... với nhiều diễn biến tiêu cực, phức tạp mà Luật chưa quy định, chưa có chế tài xử lý.

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến

Thêm vào đó, sau 12 năm, với sự thay đổi phương thức thương mại cùng nhiều cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết, các chính sách quản lý hiện nay đang hạn chế việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh. Các hoạt động cung cấp dịch vụ và sản xuất phim có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chưa thống nhất, đồng bộ với nhiều quy định khác, phát sinh giấy phép chồng chéo, gây mất thời gian cho doanh nghiệp, cho các nhà sản xuất. Trong khí đó, xu thế hợp tác làm phim đa quốc gia ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích, không chỉ riêng việc quảng bá du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia.

Dự thảo Đề cương Luật Điện ảnh (sửa đổi) dự kiến gồm 8 Chương, 48 Điều bao gồm (Những quy định chung; Sản xuất phim; Phát hành phim; Phổ biến phim; Lưu chiểu phim, lưu trữ phim; Quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh (đây là chương mới được bổ sung thêm); Quản lý Nhà nước về điện ảnh; Điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị- Hội thảo, các đại biểu đã góp ý cho nhiều nội dung như Sự cần thiết của việc ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi); Tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Điện ảnh và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; Đánh giá tình khả thi của chính sách trong Báo cáo tác động của chính sách; Góp ý Đề cương Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi…

Những vấn đề như: ưu tiên phát triển thị trường phát hành phim Việt, ưu tiên cho các nhà sản xuất phim Việt, Quỹ hỗ trợ phát triển Điện ảnh… cũng được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị- Hội thảo. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông Qua đó, Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị- Hội thảo để hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) trình Chính phủ trong năm nay./.

Hà An  - Báo Điện tử Tổ Quốc

 

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác