Vi En
Bookmark
In bài viết
25/06/2016 04:08

Bộ VHTTDL vừa giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014).


Phim được chiếu trong Tuần phim, gồm: Phim truyện “Những người viết huyền thoại” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất; phim tài liệu“Đường tới độc lập tự do” (04 tập) do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Việc tổ chức Tuần phim vụ nhân dân trong cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam, lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước mọi kẻ thù xâm lược, góp phần giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của nhân dân, tăng cường củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong thời ký đổi mới, phát triển và hội nhập.

Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 22-28/12/2014, trên phạm vi cả nước.

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác