Vi En
Bookmark
In bài viết
12/07/2016 09:52
Thực hiện Quyết định số 2299/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tổ chức Tuần phim trên toàn quốc từ ngày 17 đến 23/7/2016.

Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim bao gồm: Phim truyện “Kênh Lục Bình” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất;  Băng hình miền núi số chuyên đề “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long” chủ đề “Khám phá đất Phương Nam” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất.

Cảnh trong phim Kênh Lục bình

Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in và cung cấp phim cho các địa phương trong toàn quốc chiếu phục vụ khán giả, cụ thể:

- Cung cấp phim truyện “Kênh Lục Bình” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng  máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để chiếu tại rạp và trong chương trình chiếu bóng lưu động.

 - Cung cấp đĩa DVD chương trình băng hình miền núi số chuyên đề: “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long” chủ đề “Khám phá đất Phương Nam” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất tới tất cả các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ khán giả, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, các lực lượng vũ trang hiện đóng tại địa phương.

VP.

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác