Vi En
Bookmark
In bài viết
25/06/2016 04:09

Đợt phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.
Bộ phim truyện “Nhà tiên tri” (Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất) và phim hoạt hình “Kim Đồng” (Công ty TNHH MTV Hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất) được lựa chọn để trình chiếu Khai mạc Đợt phim.

Kịch bản đạt giải ba cuộc thi Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2009). Với đề tài về lãnh tụ Hồ Chí Minh, bộ phim “Nhà tiên tri” tái hiện lại một thời gian khổ, hy sinh nhưng đầy sắc màu huyền thoại của dân tộc khi Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc, lãnh đạo quân và dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1947-1950). Thu Đông năm 1947, thực dân Pháp đã mở chiến dịch Lê-a hòng bất ngờ tiêu diệt cơ quan đầu não của ta ở Bắc Kạn, nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn. Chính phủ đã kịp sơ tán và quân đội đã giáng trả cho kẻ địch những đòn đích đáng. Cũng chính giai đoạn này, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải phóng Đông Khê, bắt sống hai binh đoàn Pháp. Đây là thời kỳ quan trọng khi ta chuyển từ phòng ngự sang chủ động, thể hiện rõ sự sáng suốt của Bác và Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến của toàn quân, toàn dân Việt Nam từng bước giành thắng lợi. Bộ phim còn đem lại cho khán giả một cái nhìn toàn diện hơn về Bác - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một nhân cách lớn, con người giản dị với ý chí hòa bình bất diệt và tầm nhìn chiến lược thiên tài về thắng lợi tất yếu của dân tộc ta. Bác đã có những tiên đoán về thắng lợi của quân và dân ta vào năm 1954 và thực tế lịch sử đã chứng minh những nhận định thiên tài của Người là hoàn toàn chính xác.

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác