Vi En
Bookmark
In bài viết
17/08/2016 07:59
Cục Điện ảnh mới có Công văn gửi các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức chiếu phim phục vụ lễ kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Theo đó, thiết thực kỷ niệm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2016, Cục Điện ảnh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng triển khai chiếu phim phục vụ khán giả nhân dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Cảnh trong phim Những người viết huyền thoại

Tại Công văn trên, Cục Điện ảnh yêu cầu các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp tục khai thác lại những chương trình phim có nội dung phù hợp do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây như phim truyện: “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Nhìn ra biển cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Nga ba Đồng Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…; phim tài liệu: “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm lịch sử hào hùng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…để trình chiếu phục vụ nhân dân trong dịp này.

Đồng thời, Cục Điện ảnh sẽ cung cấp chương trình băng hình miền núi số chuyên đề: “Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”, chủ đề “Xây dựng con người mới đáp ứng thời kỳ mới của đất nước” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy

Cục Điện ảnh thông báo, đề nghị các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chỉ đạo các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, thành phố có kế hoạch tổ chức chiếu phim Việt Nam và các chương trình băng hình do Cục Điện ảnh cung cấp, ưu tiên rạp tốt nhất, sắp xếp buổi chiếu phù hợp cho khán giả để tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.

ĐH.

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác