Vi En
Bookmark
In bài viết
12/12/2016 10:08
Thực hiện Quyết định số 4212/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016), Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tuần phim trong phạm vi cả nước từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016..

Theo đó, các phim được chọn chiếu trong Tuần phim bao gồm: Phim truyện “Vòng xòe dưới ánh trăng” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất; Phim tài liệu “Giọt nước giữa đại dương” (02 tập) do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.
Cục Điện ảnh sẽ tổ chức in và cung cấp phim cho các địa phương trong toàn quốc để chiếu phục vụ khán giả.


Trong Tuần phim này các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục khai thác, trình chiếu lại những bộ phim có nội dung phù hợp do Cục Điện ảnh phát hành trong các Đợt phim, Tuần phim trước đây như phim truyện “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Nhà tiên tri”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Đường xuyên rừng”, “Những đứa con của làng”, “Nhìn ra biển cả”, “Giải phóng Sài Gòn”, “Những người viết huyền thoại”, “Sống cùng lịch sử”, “Mùi cỏ cháy”, “Đường thư”, “Đừng đốt”, “Nga ba Đồng Lộc”, “Vào Nam ra Bắc”…; phim tài liệu “Đỉnh cao chiến thắng”, “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, “Bác Hồ với nông dân”, “Đường tới độc lập, tự do”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “Điện Biên Phủ”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”…để phục vụ nhân dân.

Cảnh trong phim Nhà Tiên Tri

VP
     

 

 

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác