Vi En
Bookmark
In bài viết
22/11/2017 10:30

Tự hào khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk
18 phút 36  giây, 2017

 

Đạo diễn: Phạm Xuân Thắng
Biên kịch: Lê Bình
Quay phim: Quang Hào – Lê Tuấn
Âm thanh: Giang Thanh
Dựng phim: Thái Hà

 

Tóm tắt phim:
Bộ phim xoay quanh Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975) là nơi đứng chân của Cơ quan Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành tỉnh, là đầu mối của nhiều tuyến hành lang trọng yếu thuộc đường hành lang chiến lược Bắc – Nam, Đông – Tây đảm bảo cho sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đối với chiến trường miền Nam kịp thời.

Đạo diễn:
Đạo diễn Phạm Xuân Thắng sinh năm 1968, hiện là đạo diễn chính, Phó trưởng ban biên tập trang Văn hóa, Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác