Vi En
Bookmark
In bài viết
22/11/2017 10:27

Truyện Kiều còn, tiếng ta còn – Tiếng ta còn, nước ta còn
Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương
37 phút 30 min, 2015

 

Đạo diễn: Đào Thanh Tùng – Nguyễn Quang Tuấn
Biên kịch: Đào Thanh Tùng
Quay phim: Vương Khánh Trần Linh
Âm thanh: Nguyễn Vinh Khoa
Dựng phim: Lương Hồng Quang


Tóm tắt phim:
Bộ phim vinh danh giá trị của những di sản văn hóa mà Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho thế hệ sau, đặc biệt là Truyện Kiều – một tác phẩm kết tinh trí tuệ, tâm hồn và vẻ đẹp dân tộc Việt Nam, mang giá trị xuyên thời đại thuộc về hiện tại và tương lai.

Đạo diễn:
+ Cố đạo diễn Đào Thanh Tùng sinh năm 1960 và có nhiều năm công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW với tư cách là Biên kịch và Đạo diễn. Những phim đáng chú ý gồm phim Làng đàn ông (Biên kịch xuất sắc nhất LHPVN lần thứ 15), Cao nguyên đá, Khoảng cách, Triết gia Trần Đức Thảo, Andre Menras - Một người Việt (Biên kịch xuất sắc nhất LHPVN lần thứ 18)…
+ Nguyễn Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương. Một số bộ phim tiêu biểu: Hoa cho thần chết; Một trích đoạn cũ; Mẹ con đã về…

+ Nguyễn Quang Tuấn is the Chairman of National Documenttary and Scientific Film Studio One Member Co. Ltd. His outstanding films included: Flowers for Death God; One old excerpt; Mom, I’m at home…

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác