Vi En

Nội dung phim

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (Hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi) Công ty TNHH Fortune Projects, 92 phút, 2017   Đạo diễn: Trầm Nguyễn...
Bệnh viện ma

Bệnh viện ma

Bệnh viện ma (Hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi) Công ty Cổ phần giải trí thông tin Ngày mới, 105 phút, 2016   Đạo diễn: Võ...
Tác động của đập thủy điện trên sống Mekong

Tác động của đập thủy điện trên sống Mekong

Tác động của đập thủy điện trên sống Mekong Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 45 phút, 2016 Đạo diễn: Phạm Trần...
Sàng lọc và lựa chọn

Sàng lọc và lựa chọn

Sàng lọc và lựa chọn Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 25 phút,...
Thiên nhiên sắc màu

Thiên nhiên sắc màu

Thiên nhiên sắc màu Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 20 phút, 2016 Đạo diễn: Nguyễn Hồng Quảng Biên kịch:...
San hô ở Việt Nam

San hô ở Việt Nam

San hô ở Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 32 phút, 2015   Đạo diễn:...
Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam

Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam

Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam Điện ảnh Quân đội Nhân dân 24 phút, 2017   Đạo diễn: Phạm Hồng...
Thủy điện Sơn La – Công trình với những kỷ lục

Thủy điện Sơn La – Công trình với những kỷ lục

Thủy điện Sơn La – Công trình với những kỷ lục Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 31 phút, 2016 Đạo diễn: Lưu...
Muốn về nhà

Muốn về nhà

Muốn về nhà Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 30 phút, 2015   Đạo diễn:...
Mùa chim xây tổ

Mùa chim xây tổ

Mùa chim xây tổ Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 22 phút, 2017   Đạo diễn: Nguyễn Hồng Quảng Biên kịch:...
Thuyền biển Việt Nam

Thuyền biển Việt Nam

Thuyền biển Việt Nam Trung tâm phim Tài liệu & Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam 25 phút, 2017 Đạo diễn: Lê Thị...
Mưa Axit

Mưa Axit

Mưa Axit Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 27 phút, 2015   Đạo diễn: Nguyễn Như...
Một giải pháp chống xói lở bờ biển

Một giải pháp chống xói lở bờ biển

Một giải pháp chống xói lở bờ biển Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 23 phút 50...
Khúc biến tấu của côn trùng

Khúc biến tấu của côn trùng

Khúc biến tấu của côn trùng Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 21 phút, 2016   Đạo diễn: Nguyễn Hồng...
Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng

Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng

  Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng Điện ảnh Quân đội Nhân dân 25 phút, 2017 Đạo diễn: Hà...
Dịch cận thị

Dịch cận thị

Dịch cận thị Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 30 phút, 2016   Đạo diễn: Nguyễn...
Dấu tích Sa Huỳnh

Dấu tích Sa Huỳnh

Dấu tích Sa Huỳnh Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 25 phút, 2015 Đạo diễn:...
Con đường phía trước

Con đường phía trước

Con đường phía trước Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương 41 phút, 2016   Đạo...
Xin chào Lucy

Xin chào Lucy

Xin chào Lucy Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 10 phút, 2016 Đạo diễn: Hoàng  Lộc Biên kịch: Như ...
Truyền thuyết chiếc khăn Piêu

Truyền thuyết chiếc khăn Piêu

Truyền thuyết chiếc khăn Piêu Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 11 phút, 2016 Đạo diễn: Trần  Khánh ...