Vi En

Lịch chiếu phim

RẠP GALAXY ĐÀ NẴNG - Phòng chiếu số 5

LỊCH CHIẾU PHIM TẠI RẠP GALAXY ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê - Phòng Chiếu số 5 -   Số...

RẠP GALAXY ĐÀ NẴNG - Phòng chiếu số 4

LỊCH CHIẾU PHIM TẠI RẠP GALAXY ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê -    Phòng Chiếu số 4 -...

CGV VINCOM ĐÀ NẴNG - Phòng chiếu số 2

LỊCH CHIẾU PHIM TẠI RẠP CGV VINCOM ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng 4 TTTM Vincom Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, P.An Hải bắc, Q. Sơn Trà  -...

RẠP CGV VINCOM ĐÀ NẴNG - PHòng chiếu số 3

LỊCH CHIẾU PHIM TẠI RẠP CGV VINCOM ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng 4 TTTM Vincom Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, , P.An Hải bắc, Q. Sơn Trà  -...

RẠP LÊ ĐỘ

LỊCH CHIẾU PHIM TẠI RẠP LÊ ĐỘ Địa chỉ: 46 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng -  Phòng chiếu: số 1 - Số ghế: 400 ghế  Số...