Vi En
Bookmark
In bài viết
15/02/2019 09:10
Sáng ngày 14/02/2019, Lãnh đạo Cục Điện ảnh và Cục Hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc với ông Michael Croft, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO trao đổi về việc triển khai Dự án thúc đẩy kết nối và môi trường sáng tạo cho các nhà làm phim ASEAN.

Buổi làm việc với Văn phòng UNESCO Hà Nội về Dự án phát triển điện ảnh ASEAN

Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện ảnh một số nước trong khu vực ASEAN bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam từ nguồn tài trợ của Quỹ Tín thác của Nhật Bản. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: (i) đối thoại và tham vấn chính sách phát triển điện ảnh, trong đó ưu tiên hỗ trợ các nhà làm phim nghệ thuật và độc lập; (ii) nâng cao năng lực cho các nhà làm phim; và (iii) thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Sau phần trình bày của Văn phòng UNESCO Hà Nội về mục đích, nội dung dự án, giới thiệu kinh nghiệm triển khai dự án tại Thái Lan, bà Nguyễn Thu Hà, Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực phối hợp trong việc xây dựng và hoạch định chính sách (Luật Điện ảnh và Quỹ Hỗ trợ Điện ảnh) để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai dự án thuận lợi và có hiệu quả.

Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế khẳng định Việt Nam xác định điện ảnh là ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, một trong những lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên triển khai tại Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Bà Nguyễn Phương Hòa đề nghị Dự án giúp hoàn thiện chính sách và đề xuất các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ điện ảnh Việt Nam phát triển, mở rộng mạng lưới với các hiệp hội, đối tác trong khu vực và quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của các nhà tài trợ tư nhân, tăng cường vai trò chủ động của Việt Nam thông qua việc nuôi dưỡng các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác về điện ảnh trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN từ tháng 01/2020.


Tô Linh Hương - vhttdl.gov.vn

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác