CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XX Đà Nẵng 24-28/11/...