Ban Tổ chức đã mời ba nhà hoạt động điện ảnh có uy tín của điện ảnh Hàn Quốc, Hồng Kông và Ba Lan tham gia Ban Giám khảo Giải thưởng Phim ASEAN. Các nhà...