Năm 2015, màn ảnh rộng Việt Nam có kha khá phim được phản hồi khá tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả.