Bookmark
In bài viết
16/09/2020 09:16
Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh tổ chức Cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện điện ảnh năm 2020”.

 

 

 

 

 

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác