Bookmark
In bài viết
24/06/2021 10:16

Cục Điện ảnh triển khai treo banner, áp phích dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và thực hiện tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và thực hiện tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình. Công đoàn Cục Điện ảnh đã tổ chức triển khai tuyên truyên đến các công đoàn viên công chức và người lao động trong Cục với những thông điệp đầy ý nghĩa nhân văn và thiết thực trong cách ứng xử cũng như gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình :

 • Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc;
 • Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà của bạn;
 • Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình;
 • Văn hóa là động lực phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc;
 • Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc;
 • Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;
 • Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;
 • Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách mỗi con người;
 • Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục gia đình cho con cháu;
 • Gia đình là pháo đài, các thành viên trong gia đình là chiến sỹ trong phòng chống dịch bệnh;
 • Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc;
 • Gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục gia đình;

Ảnh minh họa.

Trong xã hội ngày nay mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không chỉ dựa trên tình yêu thương mà còn trên cơ sở của pháp luật. Trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên trong gia đình đang tiến dần tới sự công bằng, mối quan hệ bình đẳng  giới cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Vì vậy gia đình luôn là nền tảng vững chắc của một xã hội phát triển và văn minh.

Duy Vũ

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác