Thông tin hoạt động ngành

Viện Phim Việt Nam tổ chức giao lưu “Người thổi hồn cho tác phẩm điện ảnh”

Viện Phim Việt Nam tổ chức giao lưu “Người thổi hồn cho tác phẩm điện ảnh”

Sáng 16/06/2016, Viện Phim Việt Nam đã tổ chức buổi Giao lưu điện ảnh Họa sĩ – Nghệ sĩ nhân dân Phạm Quang Vĩnh: “Người thổi hồn cho tác phẩm điện...
Hội thảo về đẩy mạnh phát hành - phổ biến phim tại các rạp phía Nam

Hội thảo về đẩy mạnh phát hành - phổ biến phim tại các rạp phía Nam

Ngày 02/6/2016, tại Hội trường A, Cục Công tác phía Nam – Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành...
Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại các Rạp

Giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại các Rạp

Sáng ngày 31.5.2016, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh đã tổ chức Hội thảo giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành - phổ biến phim tại rạp của Trung tâm/công ty...

Pages