Bookmark
In bài viết
04/11/2017 04:59

CHƯƠNG TRÌNH PHIM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG PHIM ASEAN - 2017

Chương trình Phim tham dự Giải thưởng Film Asean là Chương trình chính thức của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX.
I. Tiêu chí của Giải thưởng Phim Asean:    
- Chủ đề của Giải thưởng Phim Asean: “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN”.
- Giải thưởng Phim Asean (ASEAN FILM AWARDS) hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất và các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong các nước ASEAN hàng năm để vinh danh; đồng thời, phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh ASEAN;

II. Quy định đối với phim tham dự Giải thưởng Phim Asean 2017:
- Phim tham dự Giải thưởng Phim Asean 2017: Là phim dài xuất sắc do các nhà làm phim thuộc các nước ASEAN thực hiện;
- Mỗi nước ASEAN được tuyển chọn 01 phim tham dự Giải thưởng;
- Phim phải do cơ quan điện ảnh nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa/Bộ Thông tin hoặc cơ quan tương đương của mỗi nước tuyển chọn đại diện cho quốc gia gửi đến tham dự Giải thưởng;
- Mỗi phim tham dự phải gửi 01 bản phim có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế để trình chiếu tại Liên hoan Phim với định dạng Bluray/Full HD hoặc DCP;
- Phim có phụ đề tiếng Anh hoặc nói tiếng Anh;    
- Thời gian sản xuất: Năm 2016 và năm 2017;
- Phim tham dự phải được chiếu thương mại tại quốc gia sở tại.
III. Giải thưởng Phim Asean:
- Giải thưởng dành cho phim xuất sắc nhất (3.000 USD);
- Giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất;
- Giải thưởng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất;
- Giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
IV. Ban giám khảo của Giải thưởng Phim ASEAN:
- Gồm 03 thành viên thuộc các quốc gia ngoài khu vực Đông Nam Á
- Thành viên Ban giám khảo là các nhà điện ảnh uy tín do Cục Điện ảnh, Quỹ FILM ASEAN và Ban thư ký ASEAN thống nhất chọn và mời tham dự chấm giải. BGK sẽ đến Đà Nẵng và xem phim, chọn giải thưởng trong thời gian diễn ra Liên hoan phim./.

    BAN TỔ CHỨC

 

Bookmark
In bài viết
Xem phản hồi
Gửi phản hồi
Trở về
Mã an toàn mới
Chưa có nhận xét nào...
Bài viết khác