Phát hành - phổ biến phim

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ VHTTDL vừa giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty TNHH MTV...
Tuần phim Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015

Tuần phim Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi 2015

Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Hãng phim Hội Điện ảnh, Công ty cổ phần phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung...
Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-BVHTTDL, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng, Hãng phim Hội Điện ảnh, Công ty TNHH MTV Nam...
Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Khai mạc đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tham dự buổi khai mạc có ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH, TT & DL); ông Vũ Công Hội - Vụ trưởng Vụ Văn hoá - Nghệ thuật,...