Vi En

Error message

  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
a
12/02/2020 06:07
Ngày 11/02/2020, Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 77/ĐA-VP gửi các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim; Trung tâm Phát hành và Chiếu bóng; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra trong hoạt động điện ảnh.