Vi En

Error message

  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).
  • Warning: Illegal string offset 'value' in BasePhpFastCache->get() (line 61 of /home/cda/web/cucdienanh.vn/public_html/phpfastcache-final/phpfastcache/3.0.0/abstract.php).

Chính sách - Văn bản

a a a
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
77/ĐA-VP 11/02/2020 Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra trong hoạt động điện ảnh
4170/QÐ-BVHTTDL 09/11/2018 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25/2018/TT-BVHTTDL 30/08/2018 Thông tư Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018 Nghị định sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 /2014/TT-BVHTTDL 14/05/2014 Thông tư Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 Thông tư Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim
11 /2011/TT-BVHTTDL 19/09/2011 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh
49/2008/QĐ-BVHTTDL 09/07/2008 Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim
48/2008/QĐ-BVHTTDL 09/07/2008 Ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước
54/2010/NĐ-CP 21/05/2010 Nghị định 54/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12
31/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
96/2007/NĐ-CP 06/06/2007 Nghị định 96/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh
62/2006/QH11 29/06/2006 Luật Điện ảnh năm 2006